info (at) bitsandbytes (dot) hr
Webshop

Servis i reklamacije

Reklamacije

Neispravni uređaj možete odnijeti u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Sve reklamacije se prosljeđuju u ovlaštene servise, te mi ne odlučujemo hoće li neki proizvod biti popravljen/zamijenjen ili ne.

Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, opis kvara, Vaše podatke, kontakt broj i email. Reklamacije bez pravilnog ispunjenog reklamacijskog lista, neće biti prihvaćene.

U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, oštećene jamstvene naljepnice i serijski brojevi, modificiranje biosa na grafičkim karticama, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. Sva roba će prije slanja u ovlašteni servis biti detaljno pregledana. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku.

Kupci su dužni o svom trošku neispravnu robu dostaviti nama, a daljnja rješavanja reklamacije, kao i povrat iste ide na naš trošak. Adresa za slanje neispravne robe je Bits And Bytes j.d.o.o., “Za servis”, Ulica Ante Topić Mimare 38 , 10090 Zagreb.

Ako se reklamacija pokaže kao lažna, te je reklamirani proizvod ispravan, naplaćuje se testiranje ispravnosti uređaja (max. 1 radni sat), te povrat istog ide na trošak kupca.

Upute za pravilno pakiranje paketa

Kako bi Vaš paket stigao na krajnju destinaciju brzo i sigurno on mora biti adekvatno zapakiran. Pošiljatelj je dužan osigurati adekvatnu unutarnju i vanjsku ambalažu i pravilno označavanje paketa.

*Važno je da pakiranje odgovara težini sadržaja tako da proizvodima unutar paketa bude omogućena zaštita prilikom transporta i automatskog sortiranja (da bude zaštićeno od pada sa oko 80cm na rub, kut, ili sa strane paketa).
*Pošiljatelj prilikom pakiranja mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja paketa ne uzrokuje oštećenje na ostalim paketima
*Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti paketa te duljini relacije na koju se paket prenosi. Ako je moguće koristite originalno pakiranje.
*Prilikom manipulacije sadržaj paketa ne smije se samostalno pomicati.
*Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje paketa te odgovara za takav izbor kao i za način pakiranja.
*Svi izloženi dijelovi paketa uvijek moraju biti najbolje zaštićeni, svi otvori (rupe, pukotine) na paketu moraju biti vidljivo osigurani i čvrsti tako da sadržaj paketa ne bi ispao.
*Ako se paket omata i povezuje pomoću folije, pobrinite se da gornji dio paketa, gdje se mora zaljepiti paketna naljepnica s bar kodom i adresa primatelja, nije naborana.
*Prazan prostor između ambalažnih materijala i sadržaja mora biti ispunjen, kako sadržaj ne bi klizio.
*Međusobno spajanje paketa ne prihvaća se na dostavu.
*Ako koristite staru kartonsku ambalažu, potrebno je ukloniti sve stare naljepnice i paketne oznake.
*Pakiranje se može testirati trešnjom paketa. Ako se unutarnji sadržaj pomiče, pakiranje se mora poboljšati.